Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Nội dung

Nội dung truyện Song Tu Đạo Lữ Của Tôi:

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Thông tin phụ

Chương: 410

Tình trạng: Còn tiếp

Thẻ

ComedyManhua

Chương mới

Danh sách chương