Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Nội dung

Nội dung truyện Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ: Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Thông tin phụ

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ

Chương: 184

Tình trạng: Còn tiếp

Thẻ

HistoricalRomanceSupernaturalAnimeComicMagicmangaXuyênKhông

Chương mới

Danh sách chương