Truyện cuời a-z

  AI GIÀ HƠN

  Bé Phương hỏi mẹ:

  - Sao có người tóc bạc, có người tóc đen hả mẹ?Mẹ:

  - Người già hơn nên tóc bạc.Bé Phương lại hỏi:

  - Thế nào là già hơn hả mẹ?Mẹ:

  - Ai sinh ra trước thì già hơn chứ sao?Bé Phương làm lạ hỏi:

  - Thế sao con sinh nhật con trước sinh nhật của bà mà tóc bà lại bạc trắng vậy?

  AI GIÀ HƠN

  Bé Phương hỏi mẹ:

  - Sao có người tóc bạc, có người tóc đen hả mẹ?Mẹ:

  - Người già hơn nên tóc bạc.Bé Phương lại hỏi:

  - Thế nào là già hơn hả mẹ?Mẹ:

  - Ai sinh ra trước thì già hơn chứ sao?Bé Phương làm lạ hỏi:

  - Thế sao con sinh nhật con trước sinh nhật của bà mà tóc bà lại bạc trắng vậy?

  Ai già hơn

  Bé Phương hỏi mẹ:

  – Sao có người tóc bạc, có người tóc đen hả mẹ?Mẹ:

  – Người già hơn nên tóc bạc. Bé Phương lại hỏi:

  – Thế nào là già hơn hả mẹ? Mẹ:

  – Ai sinh ra trước thì già hơn chứ sao? Bé Phương làm lạ hỏi:

  – Thế sao con sinh nhật con trước sinh nhật của bà mà tóc bà lại bạc trắng vậy?

  Ai giỏi hơn

  Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa.

  Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn “hét ra lửa” kìa!

  Ai giỏi hơn

  Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa.Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn “hét ra lửa” kìa!

  Ai giỏi hơn?

  – Tèo:

  Bố tớ là giỏi nhất , làm kỹ sư ở tận thành phố.

  – Tí:

  Còn bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai.

  – Tùng:

  Thôi các cậu đừng nói nữa bố tớ bảo vua gật đầu thì gật, quay phải thì quay, đứng lên thì đứng. Oai lắm đó!

  – Tèo và Tí (đồng thanh):

  Làm gì vậy ?

  – Tùng:

  Thợ hớt tóc.

  Ai giỏi hơn?

  - Tèo:

  Bố tớ là giỏi nhất , làm kỹ sư ở tận thành phố.- Tí:

  Còn bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai.- Tùng:

  Thôi các cậu đừng nói nữa bố tớ bảo vua gật đầu thì gật, quay phải thì quay, đứng lên thì đứng. Oai lắm đó!

  - Tèo và Tí (đồng thanh):

  Làm gì vậy ?- Tùng:

  Thợ hớt tóc.

  Ai hơn ai?

  Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc. Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên:

  - Cậu nên suy nghĩ cho kỹ!

  Vị sếp ở đây khó tính lắm!

  Ba năm qua, ông ta thay ba kế toán trưởng rồi!

  - Ồ!

  không sao đâu!

  Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi ghế đấy!

  Ai hơn ai?

  Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc. Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên:

  - Cậu nên suy nghĩ cho kỹ!

  Vị sếp ở đây khó tính lắm!

  Ba năm qua, ông ta thay ba kế toán trưởng rồi!

  - Ồ!

  không sao đâu!

  Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi ghế đấy!

  Ai hơn ai?

  Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc. Người gác cổng vốn là bạn thân anh ta thấy vậy liền khuyên:

  – Cậu nên suy nghĩ cho kỹ!

  Vị sếp ở đây khó tính lắm!

  Ba năm qua, ông ta thay ba kế toán trưởng rồi!

  – Ồ!

  không sao đâu!

  Ba năm qua, tôi cũng đã làm cho ba vị sếp phải rời khỏi ghế đấy!