Truyện cuời a-z

  Bí quyết sống thọ

  Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:

  - Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.

  - Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng?

  - Đúng thế!

  - Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?

  - Vâng.

  - Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?

  - Cả chuyện sinh tử.

  - Không thể nào tin được!

  - Đúng, không thể tin được.

  - ...

  Bí quyết sống thọ

  Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:

  - Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác. - Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng? - Đúng thế!

  - Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ? - Vâng. - Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa? - Cả chuyện sinh tử. - Không thể nào tin được!

  - Đúng, không thể tin được. - ...

  Bí quyết sống thọ

  Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:

  – Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.

  – Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng?

  – Đúng thế!

  – Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?

  – Vâng.

  – Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?

  – Cả chuyện sinh tử.

  – Không thể nào tin được!

  – Đúng, không thể tin được.

  Bí quyết thăng chức

  Giám đốc cũ được "thăng hạng" lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu:

  - Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp. - Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết:

  - Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty. - Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa... Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc:

  - Sử dụng quan hệ với "tổng", xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư...

  Bí quyết thăng chức

  Giám đốc cũ được "thăng hạng" lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu:

  – Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp.

  – Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết:

  – Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty.

  – Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa… Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc:

  – Sử dụng quan hệ với "tổng", xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư…

  Bí quyết thăng chức

  Giám đốc cũ được "thăng hạng" lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu:

  - Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp.

  - Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết:

  - Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty.

  - Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa... Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc:

  - Sử dụng quan hệ với "tổng", xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư...

  Bí Quyết Tránh Bị Đòn Khi Gặp Đầu Gấu

  - Anh hai, hôm nay em đi học có mấy đứa hẹn em ngày mai ra cổng trường nói chuyện kìa.Anh Tũn trầm ngâm một lúc rồi nói với em gái:

  - Không sao đâu, có gì em cứ nói tên anh ra.Tũn ngạc nhiên:

  - Oa, anh hai thật oai.Anh Tũn cười xòa:

  - Ừ, cứ nói ra thử biết đâu lại trùng tên với một đứa đầu gấu nào thì sao.- !

  ?!

  Bị sa thải

  Một bà béo nặng tạ rưỡi đến vườn bách thú Luân Đôn xin làm việc. Ông giám đốc hỏi:

  – Tại sao bà lại đến đây xin việc?– Dạ, thưa ông, tôi mới bị công ty X sa thải.– Vì sao?– Chẳng giấu gì ông. Tôi vốn là người rất chậm.– Ồ không sao. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Bà có việc đây. Tôi phân công bà đến trông coi chuồng rùa. Được chứ?– Cám ơn ông.Hôm sau, giám đốc đi kiểm tra, đến khu chuồng nuôi rùa thì thấy không còn một con nào cả. Giám đốc ngạc nhiên thì bà béo trả lời:

  – Dạ, thưa giám đốc, sáng này tôi vừa mở cửa chuồng thì lũ rùa thi nhau bò ra, tôi cố gắng hết sức nhưng không đuổi kịp con nào ạ.

  Bị tiền bao vây

  Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:

  - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền. - Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo:

  Thưa xếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man... là...là "tiền"!

  Bị tiền bao vây

  Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:

  - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền.

  - Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo:

  Thưa xếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man... là...là "tiền"!