Truyện cuời a-z

  Ai tìm ra châu Mỹ

  Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

  - Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?

  - Thưa thầy, đây ạ!

  – Hà chỉ trên bản đò.

  - Tốt lắm!

  Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

  - Thưa thầy, bạn Hà.

  Ai tìm ra châu Mỹ

  Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

  – Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?

  – Thưa thầy, đây ạ!

  – Hà chỉ trên bản đò.

  – Tốt lắm!

  Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

  – Thưa thầy, bạn Hà.

  Ai tìm ra châu Mỹ

  Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

  - Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?- Thưa thầy, đây ạ!

  – Hà chỉ trên bản đò.- Tốt lắm!

  Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?- Thưa thầy, bạn Hà.

  Ai tìm ra châu Mỹ

  Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

  – Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?– Thưa thầy, đây ạ!

  – Hà chỉ trên bản đò.– Tốt lắm!

  Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?– Thưa thầy, bạn Hà.

  Ai vẽ?

  Một họa sĩ mở phòng triển lãm tranh. Một bà quý tộc đến xem, đứng trước một bức tranh hồi lâu rồi hỏi:

  – Tôi muốn biết ai là tác giả bức tranh này?

  Họa sĩ đứng gần đấy, vội đi lại nói:

  – Thưa quý bà, tôi là tác giả.

  Bà khách hỏi:

  – Tuyệt lắm!

  Ông có thể cho tôi biết ai đã may chiếc váy cho cô gái trong tranh không?

  Ai vẽ?

  Một họa sĩ mở phòng triển lãm tranh. Một bà quý tộc đến xem, đứng trước một bức tranh hồi lâu rồi hỏi:

  - Tôi muốn biết ai là tác giả bức tranh này?Họa sĩ đứng gần đấy, vội đi lại nói:

  - Thưa quý bà, tôi là tác giả.Bà khách hỏi:

  - Tuyệt lắm!

  Ông có thể cho tôi biết ai đã may chiếc váy cho cô gái trong tranh không?

  Ai đã vuốt tóc

  Na tức giận quay xuống hỏi Tèo và Tý:

  – Trong hai ông, ai vừa mới vuốt tóc tui?Tom ngồi cạnh hiến kế:

  – Tìm ra thủ phạm có gì đâu mà khó. Bà cứ bảo hai đứa nó xòe tay ra, tay đứa nào nhiều… gàu thì biết chứ gì.

  Ai đúng?

  Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

  – Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

  – Re…eeng!

  Re…eeng!

  – Mời đội A.

  – Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…

  – Mời đội B.

  – Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.

  Bư đứng bên ngoài bổ sung:

  – Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!

  Người điều khiển chương trình ???

  Ai đúng?

  Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

  - Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?- Re…eeng!

  Re…eeng!

  - Mời đội A.- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…- Mời đội B.- Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.Bư đứng bên ngoài bổ sung:

  - Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!

  Người điều khiển chương trình ???

  Ai đúng?

  Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

  - Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

  - Re…eeng!

  Re…eeng!

  - Mời đội A.

  - Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…

  - Mời đội B.

  - Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.

  Bư đứng bên ngoài bổ sung:

  - Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!

  Người điều khiển chương trình ???