Truyện cuời a-z

  Ai sợ ai?

  Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:

  – Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.

  – Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?

  – Thật 100%

  – Còn răng của cậu?

  – Có cái nào còn là thật đâu!

  Ai sợ vợ nhất?

  Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

  - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

  - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

  Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

  - Sư cụ có vợ đâu mà sợ?- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

  Ai sợ vợ nhất?

  Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

  - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

  Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

  - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

  Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

  - Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

  - Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

  Ai tài hơn?

  Con của hai luật sư khoe với nhau:

  – Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”

  – Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.

  – Bố mày nói câu gì mà tài thế?

  – Câu ngắn thôi:

  “Đề nghị tử hình”.

  Ai tài hơn?

  Con của hai luật sư khoe với nhau:

  - Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”

  - Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.

  - Bố mày nói câu gì mà tài thế?

  - Câu ngắn thôi:

  “Đề nghị tử hình”.

  Ai tài hơn?

  Con của hai luật sư khoe với nhau:

  - Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”- Nhằm nhò gì, lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin, nhờ bố tao nói có một câu mà lão khỏi phải tù ngày nào.- Bố mày nói câu gì mà tài thế?- Câu ngắn thôi:

  “Đề nghị tử hình”.

  Ai thảm hơn

  Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

    - Tại sao anh chết?Bộ xương thứ hai đáp:

    - Tôi bị xe chẹt chết. Thế còn anh thì sao?  - Tui bị té lầu chết.Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

    - Anh bị gì mà chết thảm thế!

  !

  Nó nói:

    - Chết ông nội tụi bây!

  Tao mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!

  Ai thảm hơn

  Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

    – Tại sao anh chết?

  Bộ xương thứ hai đáp:

    – Tôi bị xe chẹt chết. Thế còn anh thì sao?

    – Tui bị té lầu chết.

  Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

    – Anh bị gì mà chết thảm thế!

  !

  Nó nói:

    – Chết ông nội tụi bây!

  Tao mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!

  Ai thấy con chim

  Một ông mục sư có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả :

  – Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây :

  Có ai co 1 con chim không > Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.

  Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm 1 cách diễn đạt khác :

  – Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.

  En en èn en… Ông càng lúng túng hơn :

  -Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?

  Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi :

  – Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?

  Tất cả các bà sơ liền đứng dậy.

  Ai thấy con chim…

  Một ông mục sư có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả :

  - Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây :

  Có ai co 1 con chim không > Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm 1 cách diễn đạt khác :

  - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. En en èn en… Ông càng lúng túng hơn :

  -Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm? Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi :

  - Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa? Tất cả các bà sơ liền đứng dậy.