Truyện cuời a-z

  Ai ở bẩn nhất?

  Ba nước Đông Dương:

  Việt Nam, Lào, Campuchia mở cuộc thi xem ai ở dơ nhứt. Đề thi do BGK ra là một cái chuồng heo 1 năm không dọn dẹp (miễn bàn) và ai vào đó ở lâu nhất sẽ là người thắng cuộc.

  Campuchia của đại diện của mình thi trước, anh chàng này ở hết ngày thứ nhất thì chịu không nổi bèn chạy ra ngòai. Đến lượt nước bạn Lào, anh này thì khá hơn, ngày 1 bình thường, ngày 2 bình thường, nhưng qua ngày thứ 3 BGK phải gọi xe cấp cứu để cứu anh này ra vì ngạt thở.

  Đến lượt đại diện của nước Việt Nam, anh này vào chỉ 5 … phút bỗng … tất cả heo phải chạy ra ngòai hết nhưng nó chỉ chạy có 3 chân thui còn một chân phải bịt mũi. Đến nước này thì BGK đành phải trao ngôi vô địch cho anh chàng nước Việt Nam

  Ai quá quắt hơn?

  Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.

  – Đồ quá quắt!

  – anh chàng hà tiện hét lên – Ông lại còn ném cả thằng con trai tôi ra ngoài nữa hả?

  Ai quyết định?

  - Bố vợ:

  Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?- Chàng rể:

  Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định.- Bố vợ:

  Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?- Chàng rể:

  Điều đó mẹ nàng quyết định.- Bố vợ:

  Thế các con sẽ sống bằng gì?- Chàng rể:

  Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!

  ...

  Ai quyết định?

  – Bố vợ:

  Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa?

  – Chàng rể:

  Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định.

  – Bố vợ:

  Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân?

  – Chàng rể:

  Điều đó mẹ nàng quyết định.

  – Bố vợ:

  Thế các con sẽ sống bằng gì?

  – Chàng rể:

  Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!

  Ai quyết định?

  - Bố vợ:

  Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa? - Chàng rể:

  Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định. - Bố vợ:

  Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân? - Chàng rể:

  Điều đó mẹ nàng quyết định. - Bố vợ:

  Thế các con sẽ sống bằng gì? - Chàng rể:

  Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!

  ...

  Ai sẽ được thầu?

  Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại hàng rào Nhà Trắng. Người đến từ Florida sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói:

  - Tôi cần 900 đôla, 400 mua vật liệu, 400 trả công thợ, 100 cho tôi. - Người từ Texas sau khi đo đạc cũng nói luôn:

  650 đôla, 600 cho vật liệu và nhân công, 50 cho tôi. - Người New York chỉ đứng hút xì gà, buông thõng:

  2.650 đôla!

  - Sao đắt thế!

  Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả. Người giao thầu kêu lên. - Bé mồm thôi!

  Tôi 1.000, anh 1.000, còn 650 mướn gã Texas làm trọn gói.

  Ai sẽ được thầu?

  Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại hàng rào Nhà Trắng. Người đến từ Florida sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói:

  – Tôi cần 900 đôla, 400 mua vật liệu, 400 trả công thợ, 100 cho tôi.

  – Người từ Texas sau khi đo đạc cũng nói luôn:

  650 đôla, 600 cho vật liệu và nhân công, 50 cho tôi.

  – Người New York chỉ đứng hút xì gà, buông thõng:

  2.650 đôla!

  – Sao đắt thế!

  Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả. Người giao thầu kêu lên.

  – Bé mồm thôi!

  Tôi 1.000, anh 1.000, còn 650 mướn gã Texas làm trọn gói.

  Ai sẽ được thầu?

  Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại hàng rào Nhà Trắng. Người đến từ Florida sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói:

  - Tôi cần 900 đôla, 400 mua vật liệu, 400 trả công thợ, 100 cho tôi.

  - Người từ Texas sau khi đo đạc cũng nói luôn:

  650 đôla, 600 cho vật liệu và nhân công, 50 cho tôi.

  - Người New York chỉ đứng hút xì gà, buông thõng:

  2.650 đôla!

  - Sao đắt thế!

  Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả. Người giao thầu kêu lên.

  - Bé mồm thôi!

  Tôi 1.000, anh 1.000, còn 650 mướn gã Texas làm trọn gói.

  Ai sợ ai?

  Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:

  - Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.

  - Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?

  - Thật 100%

  - Còn răng của cậu?

  - Có cái nào còn là thật đâu!

  Ai sợ ai?

  Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:

  - Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?- Thật 100%- Còn răng của cậu?- Có cái nào còn là thật đâu!