Truyện cuời a-z

  Ai mất?

  Một người bị mất xe máy, trong tay chỉ còn lại cái đăng ký. Nghĩ rằng bán quách nó đi cho đỡ phí, ông ta đăng quảng cáo:

  - Tôi nhặt được một đăng ký xe máy mang biển số..., số khung..., số máy...Ai có chiếc xe trùng khớp với các số liệu trên, mang tiền đến chuộc tại địa chỉ X.

  Ai mất?

  Một người bị mất xe máy, trong tay chỉ còn lại cái đăng ký. Nghĩ rằng bán quách nó đi cho đỡ phí, ông ta đăng quảng cáo:

  – Tôi nhặt được một đăng ký xe máy mang biển số…, số khung…, số máy…Ai có chiếc xe trùng khớp với các số liệu trên, mang tiền đến chuộc tại địa chỉ X.

  Ai mua trăn

  Trong lớp học, thầy Việt văn đang dạy đến thi sĩ Hàn Mạc Tử. Thầy đọc câu thơ:

  “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho”.

  Bỗng một bác nông dân chạy xồng xộc vào lớp hổn hển nói:

  – Con trăn đâu, to hay nhỏ, tôi kiếm nó mua quá trời, giờ mới có thầy bán… Thầy bán bao nhiêu…?

  Cả lớp, thầy lẫn trò ngơ ngác…

  Ai mua trăn

  Trong lớp học, thầy Việt văn đang dạy đến thi sĩ Hàn Mạc Tử. Thầy đọc câu thơ:

  “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho”.Bỗng một bác nông dân chạy xồng xộc vào lớp hổn hển nói:

  - Con trăn đâu, to hay nhỏ, tôi kiếm nó mua quá trời, giờ mới có thầy bán… Thầy bán bao nhiêu…?Cả lớp, thầy lẫn trò ngơ ngác…

  Ai Ngờ Sướng Thế

  - Ai bày ra cái trò con gái phải lấy chồng thế này?- Chu Công.Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà than trách.Sáng hôm sau, về lại nhà, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:

  - Nhà Chu Công ở đâu?- Em tìm ông ta làm gì?- Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.

  Ai nịnh ai?

  Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

  – Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  – Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

  Nhà giàu:

  – Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  – Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

  Nhà giàu:

  – Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  – Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

  Ai nịnh ai?

  Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

  - Tôi giàu anh có nịnh tôi không?Người nghèo:

  - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?Nhà giàu:

  - Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?Người nghèo:

  - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.Nhà giàu:

  - Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?Người nghèo:

  - Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

  Ai nịnh ai?

  Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

  - Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

  Nhà giàu:

  - Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

  Nhà giàu:

  - Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?

  Người nghèo:

  - Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

  Ai nuôi?

  Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo:

  - Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi.Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi:

  - Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc?Nó trả lời:

  - Bố tôi chết  trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.

  Ai nuôi?

  Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo:

  – Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi.

  Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi:

  – Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc?

  Nó trả lời:

  – Bố tôi chết  trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.