Truyện cuời a-z

  Ai lấy được vợ đẹp

  Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.

  – Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.

  Ai lấy được vợ đẹp

  Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.- Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.

  Ai lấy?

  Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:

  – Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

  – Sao anh không nghĩ là em lấy? – Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!

  – Tại sao? – Bởi vì vẫn còn lại một ít.

  Ai lấy?

  Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:

  - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

  - Sao anh không nghĩ là em lấy? - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!

  - Tại sao? - Bởi vì vẫn còn lại một ít.

  Ai lừa ai?

  Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời. Cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì.

  – Chàng hỏi:

  Em không thích mùi vị nó à?

  – Nàng bực tức:

  Không, tất nhiên. Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky trộn với một loại rẻ tiền khác.

  Ai lừa ai?

  Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời. Cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì.

  - Chàng hỏi:

  Em không thích mùi vị nó à?

  - Nàng bực tức:

  Không, tất nhiên. Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky trộn với một loại rẻ tiền khác.

  Ai lừa ai?

  Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời.

  Cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì.

  – Chàng hỏi:

  Em không thích mùi vị nó à?

  – Nàng bực tức:

  Không, tất nhiên. Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky trộn với một loại rẻ tiền khác.

  Ai lừa ai?

  Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời. Cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì. - Chàng hỏi:

  Em không thích mùi vị nó à? - Nàng bực tức:

  Không, tất nhiên. Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky trộn với một loại rẻ tiền khác.

  Ai lười hơn

  Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi:

  – Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

  Ân liền cãi:

  – Có bạn lười thì có.

  Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:

  – Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

  Ai lười hơn

  Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi:

  - Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.Ân liền cãi:

  - Có bạn lười thì có.Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:

  - Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.