The House of Da Vinci [1.5 GB]

The House of Da Vinci [1.5 GB]

Hình ảnh

⇩ Tải về ⇩

Fshare4share

Giới thiệu

The House of Da Vinci trò chơi khám phá, giải mã các bí ẩn của nhà Da Vinci trong thời kì phục hưng, tìm kiếm sự biến mất bí ẩn và đặc biệt người thầy của mình.

DOWNLOAD

Fshare: https://www.fshare.vn/folder/XQI6X1YJJS5Z 4share: https://4share.vn/d/3306050b0b020b00 Cài đặt

1. Mount /extract file

2. Setup

3. Chép Crack

4. Play

Cấu hình

MINIMUM:

OS: Windows 7 or higher

Thể loại

Indie