The Fog [1.9 GB]

The Fog [1.9 GB]

Hình ảnh

⇩ Tải về ⇩

Fshare4share

Giới thiệu

The Fog là game sinh tồn sau thảm họa. Các thử nghiệm của chính phủ các nước để kiểm soát mức độ độc hại trong khí quyển tăng cao đã không thành công. Thời tiết đã trở nên không ổn định và “giống” đã xuất hiện.

Trong tương lai gần, mức độ độc hại trong khí quyển đã đạt đến mức cao chưa từng thấy. Một cuộc thử nghiệm phá vỡ bằng cách sử dụng các vi khuẩn biến đổi gen để ăn và phá vỡ chất độc đối với các phân tử ít độc hại hơn đã được triển khai vào khí quyển bởi các chính phủ thế giới.

DOWNLOAD

Fshare: https://www.fshare.vn/folder/4ARQ43TNG2MP 4share: https://4share.vn/d/3d080b05040b0f0e Cài đặt

1. Mount /extract file

2. Setup

3. Chép Crack

4. Play

Cấu hình

MINIMUM:

OS: Windows 7 64-Bits

Thể loại

Indie