Hướng dẫn cách xem truyện file prc, epub tren iphone, ipad, thiết bị android và máy tính windows

1.FBReader

Nền tảng :Android, Linux, Mac OS X, Windows, Blackberry 10,...
Hỗ trợ định dạng: ePub, fb2, mobi, rtf, html, plain text ...

Tải về FBreader

2.Moon+ Reader

Nền tảng :Android.
Hỗ trợ định dạng: epub, pdf, mobi, chm, cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip or OPDS,

Tải về Moon+ Reader

Windows

Icecream eBook Reader FBReader Calibre Sumatra

Android

Moon+ Reader Aldiko Book Reader AlReader FBReader Universal Book Reader Kindle Google Play Books Cool Reader Bookari eBook Reader

IOS

Stanza Kobo Nook by Barnes & Noble Kindle ShuBook OverDrive Media Console Books