Bách Thế Nguyên Anh

Bách Thế Nguyên Anh

Nội dung

:

Hắn ở vừa mới sinh ra chi sơ đã bị cha mẹ đưa đến song song không gian lịch lãm truyền kỳ chuyện xưa. thượng sấm yêu ma giới, hạ nhập âm u giới, hết thảy, chỉ vì tìm kiếm không biết cha mẹ, vì cởi bỏ này thần bí thân thế. ở mở rộng ra bàn tay vàng đồng thời, lại không quên vi này gia tăng tìm kiếm cha mẹ khó khăn. công pháp vô số, hắn cố tình lựa chọn khó nhất tu luyện " bách thế nguyên anh" công pháp, tân kỳ công pháp, rõ ràng thăng cấp hệ thống, tuyệt không buồn bực sảng khoái tiết tấu cảm, làm cho người ta nhất đọc dưới liền hô to đã nghiền.

Tình trạng

✔ Hoàn thành

Tải về

DROPBOXMEDIAFIREDROPBOXMEDIAFIREDROPBOXMEDIAFIRE

Thẻ

eBook prc pdf epub full Nhị Xà Tiên hiệp Huyền huyễn Văn học phương Đông Bach The Nguyen Anh Nhieu Tac Gia