Toast

Ảnh hài

Hiển thị: Đơn giản | Bình thường | Đầy đủ

  1. Lần đầu đăng ảnh
  Lần đầu đăng ảnh
  2. Rồi mẹ bắt tao đi ngủ
  Rồi mẹ bắt tao đi ngủ
  3. Tương lai khó ngờ
  Tương lai khó ngờ
  4. Lêu lêu
  Lêu lêu
  5. Dám thách best phản dame hả? "Cô giáo sad"
  Dám thách best phản dame hả? "Cô giáo sad"
  6. đau lòng
  đau lòng
  7. cố kiếm thêm 2 con rưỡi nữa
  cố kiếm thêm 2 con rưỡi nữa
  8. bạn duy gắt vãi nhưng bạn thảo cũng kg vừa
  bạn duy gắt vãi nhưng bạn thảo cũng kg vừa
  9. Cả 1 công trình nghệ thuật trong chậu cảnh... Tuyệt đẹp.
  Cả 1 công trình nghệ thuật trong chậu cảnh... Tuyệt đẹp.
  10. phải có thầy mới nên
  phải có thầy mới nên
  11. Khi bạn sắp chết khát nhưng lại học ngu hóa
  Khi bạn sắp chết khát nhưng lại học ngu hóa
  12. Người viet nam rất tốt... thường cho nhau ăn từ chân tới đầu
  Người viet nam rất tốt... thường cho nhau ăn từ chân tới đầu
  13. Bể khổ vô biên , quay đầu lại là bờ...
  Bể khổ vô biên , quay đầu lại là bờ...
  14. Ai đã chơi trò này ..giơ tay cái coi
  Ai đã chơi trò này ..giơ tay cái coi